กำหนดการรับสมัครนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556


 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษา ภาคปกติ ประเภทรับตรง คณะพยาบาลศาสตร์
เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  (สำคัญกรุณาอ่านด้วย !)

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษา ภาคปกติ ประเภทรับตรง คณะพยาบาลศาสตร์
เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  (รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 17 มีนาคม 2556)

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาลำดับสำรอง นักศึกษา ภาคปกติ ประเภทรับตรง คณะพยาบาลศาสตร์
เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  (รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาลำดับสำรอง 17 มีนาคม 2556)


 

กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
หมายเหตุ
รับสมัคร
6 ธันวาคม 2555 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2556
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
4 มีนาคม 2556
 
สอบข้อเขียน
8 มีนาคม 2556
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

10 มีนาคม 2556
 
สอบสัมภาษณ์
12-14 มีนาคม 2556
 
ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนต้องตรวจร่างกายที่
โรงพยาบาลธวัชบุรี
12-14 มีนาคม 2556
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
17 มีนาคม 2556
 
รายงานตัว
29 มีนาคม 2556 (ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น.)
 
ปฐมนิเทศ
พฤษภาคม 2556
 
เปิดภาคเรียน
มิถุนายน 2556