ขณะนี้ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ได้ทำการปิดระบบรับสมัครแล้ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 4 มีนาคม 2556

 

สำนักวิชาการและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

โทรศํพท์ : 043-556004 โทรสาร : 043-556009
htt://academic.reru.ac.th , http://www.reru.ac.th